Úvod Slovník použitých pojmů

Slovník použitých pojmů

Slovník použitých cizích a odborných slov :


Hypofýza
- podvěsek mozkový, je to centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Hypofýza je spojena s hypothalamem, který do jisté míry řídí její činnost.

Hypothalamus - je části mezimozku, slaďuje jednotlivé vnitřní orgány a připravuje je na zvýšenou fyzickou i psychickou zátěž. Mimo jiné řídí hypothalamus pocity hladu, žízně, reguluje tělesnou teplotu, podílí se na kontrole emocí a sexuální aktivitě.

Latentní - skryté, utajené, nezjevené, spící. Užívá se o jevech, které se (zatím) neprojevují, přesto jsou už přítomné a mohou se za příhodných okolností vyjevit čili manifestovat.

Patologie - je věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí, chorob a abnormálních reakcí organizmu pomocí vyšetření orgánů, tkání, buněk, tělních tekutin a celých těl. Tento termín zahrnuje také obecnou patologii, která se zabývá studiem chorobných procesů.

Primární - prvotní, v tomto případě se jedná o jev, který vznikl první (nespavost či nemoc).

Schizofrenie - rozštěpení mysli. Schizofrenie je závažná duševní choroba, kterou provází výrazná změna myšlenkových pochodů a vnímání reality, dále dochází k poruchám emočních reakcí na vnější podněty a schopnosti komunikace s okolím.Hlavními příznaky jsou především úzkost, bludy a halucinace, dezorganizované a neklidné chování.

Stres - je stav organismu, který je vystaven zátěžovým a mimořádným podmínkám. Zahrnuje nejen setkání se stresorem (zátěží), ale i reakci organismu k obraně proti poškození (případně smrti).

Termoregulace - je udržení rovnováhy tělesné teploty. V některých situacích nebo při některých nemocech není organismus schopen udržet teplotu v normálu či v nepatrných odchylkách a dochází k přehřátí (horečce) nebo silnému podchlazení. Obojí může být zdraví nebezpečné.


Diskuse (1 komentář)

Roman, (02. 03. 2014 19:02) Reagovat
Because we are all different and have different needs, the most important thing is how well you rest and how well you feel when you wake up in the morning. Taking 3 cups of curd daily is a cure for insomnia.Sleep restriction has been proven to be effective in most cases.my web-site :: melatonin: https://www.youtube.com/watch?v=L7WW-Tis834
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Nespavost.net
Kontakty