Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Spokojený spánek

Autor: Deepak Chopra
Nakladatelství: Pragma
Město: Praha
Rok vydání: 1994
Počet stran: 142
ISBN: 80-7205-096-6
cena : 140-150 Kč
Anotace

Vynikající lékař a autor několika bestsellerů Deepak Chopra nám zde předkládá pozoruhodný a nový návod k docílení plnohodnotného spánku, jenž patří k nejdůležitějším aspektům našeho celkového zdraví a vitality. Program vychází z tradičních zásad medicíny propojení mysli a těla a z výsledků západního lékařského výzkumu.


Naše recenze

Kniha poskytuje velmi zajímavé informace z oblasti spánku. Snaží se na něj pohlížet z různých úhlů. Autor své čtenáře seznamuje se spánkem a kvantově-mechanickým tělem, píše o vyladění přírodních rytmech, o nespavosti u dětí a starých lidech, o snech a snění a o dalších zajímavostech týkající se spokojeného spánku. Kromě teoretických popisů však předkládá svým čtenářům také dotazníky s přehledným vysvětlením toho, jak ho vyhodnocovat. Dále tu najdete návod k vylepšení vlastního spánku. Tento praktický návod ocení především lidé, kteří mají se spánkem skutečně problémy. Zjistíte také, jaký je váš ájurvédký tělesný typ. Kapitoly jsou rozdělené do četných a krátkých kapitolek, díky kterým se kniha čtenáři dobře čte. Navíc i celkový styl vyjadřování autora je nenucený, lehký a dobře srozumitelný. Autor napsal i několik bestsellerů, což je vizitka toho, že skutečně dokáže psát poutavě. Publikace je určená laikům, kteří mají problémy se spánkem či pro ty, kteří se chtějí o spánku dozvědět něco zajímavého. Monografie neobsahuje obrázky.

název knihy : Nespavost a jiné poruchy spánku
Autor: A. Prusinski
Nakladatelství: Maxdorf
Město: Praha
Rok vydání: 1993
Počet stran: 81
ISBN: 80-85800-01-2
cena : již není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

„Jisté francouzské přísloví říká, že spánek je potravou pro mysl, tak jako pokrm pro tělo. Většina lidí také skutečně spí „zdravě a s chutí“. Po spánku trvajícím příslušný počet hodin se člověk budí odpočatý a svěží. Délka spánku se mění s věkem, je mnohem větší u novorozenců, výrazně se zkracuje ve starším věku.“ (z předmluvy knihy)


Naše recenze

V úvodu knihy se dozvíte informace o autorech a jejich kvalifikaci. Následuje předmluva a po ní první větší kapitola, která přibližuje, co je to spánek, výzkum spánku, EEG, fáze a stádia spánku, co ovlivňuje spánek, sny a poruchy spánku. Další kapitola je věnována nespavosti, formám a příčinám nespavosti, nespavostem zevního původu, nespavosti jako příznaku, nespavosti při depresi, organické nespavosti, nespavosti při užívání léků a při alkoholismu atd. Také se dozvíte více o léčbě. Další kapitoly jsou zaměřené na jednotlivé nemoci. Dozvíte se o hypersomnii, což je zvýšená spavost. Dále se kniha zabývá dalšími poruchami související se spánkem (parasomnií), konkrétně nočními děsy, nočními můrami, hypnagogickou myoklonií, nočním pomočováním, noční erekci, noční jaktací hlavou atd. Poslední dvě kapitoly jsou zaměřené na poruchy rytmu spánku a bdění (dyssomnii) a na nedostatek spánku (hyposomnii). Kniha je psaná na odborné úrovni, ale tak, aby si zachovala ráz, kterému bude rozumět běžný laik. Publikace je členěná do přehledných kapitol. Důležité informace jsou zvýrazněné tučně či rámečkem. Na konci knihy najdete nabídku dalších knih ze stejné edice, tj. Medica.

název knihy : Když dítě nechce spát
Autorka: Jiřina Prekopová
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 1997

Počet stran: 92
ISBN: 80-7178-142-8
cena : již není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

Bezesné noci, které rodiče tráví nekonečnými pokusy o uspání svých dětí, bývají velkým problémem v mnoha rodinách. Známá dětská psycholožka Jiřina Prekopová přináší ve své knize užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Vychází ze svého základního přesvědčení, že dítě potřebuje ke klidnému spánku pocit jistoty.


Naše recenze

Po předmluvě následuje kapitola, která přibližuje důležitost jistoty dítěte ke kvalitnímu spánku. Další kapitola se zaměřuje na bezpečný spánek u přírodních národů. Navazuje na technický věk a jeho výhody a nevýhody. Dále se věnuje pohledu na dnešní nemluvně a o jeho možnostech jistoty a bezpečí. Část knihy obsahu konkrétní a praktické rady. Jde o rady, jak získat větší sebejistotu, jak se přijmout, i když děláme chyby, o terapii, o tom, jak odstavit dítě od matky a jak ho od ní odpoutat. Přibližuje tématiku schránky. Schránkou zde autorka má namysli místo, která má být spojené s pocitem jistoty. Píše o tom, jak by měla správná schránka vypadat. Následně se také věnuje využití rytmu k uspořádání životního stylu. Konkrétně se v této kapitole dozvíte o houpání, kolébání, hlazení, masírování a zpívání. Jsou tu rovněž informace o usínání, narušení spánku a autorka zdůrazňuje důležitost nespojovat pití se spánkem. V poslední kapitole si přečtete o uspořádání denního a nočnímu rytmu v průběhu dne. Jsou tu další rady, jak řešit problémy se spaním u větších dětí. Kniha je čtivá, dobře strukturovaná a je doplněná odlehčujícími obrázky. Na konci publikace najdete doporučenou literaturu a nabídku dalších knih z nakladatelství Portál.
název knihy : Hezky se vyspěte: Pochopte svou nespavost a navždy se jí zbavte

Autor: Frank J. Bruno
Nakladatelství: Lidové noviny
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 99
ISBN: 80-7106-593-5
cena : 80-150 Kč
Anotace

Kniha je členěná do devíti kapitol, které vám přiblíží poruchy spánku a to, jak se jich zbavit. Nejdříve se více dozvíte o různých poruchách spánku (nespavost, spánková apnea, narkolepsie atd.). V další kapitole zjistíte, jak vypadá zdravý spánek, s čím se pojí a jak je vhodné ho podpořit. Ve třetí kapitole se seznámíte se souvislostmi spánku s emocemi. Emoce totiž nepříznivě spánek ovlivňují, aniž by si to mnozí lidé uvědomovali. Zjistíte také, jaký je význam spánku a proč je potřeba spánek REM. V knize najdete rovněž rady, jak si vytvořit správné návyky, které se spánkem souvisejí. Autor přibližuje čtenářům autohypnózu. Naučí vás navodit si trans a vysvětlí vám jeho možnosti. V knize jsou i další rady, které vám ke zdravému spánku pomůžou, ale také vám nastíní, jak by vám mohl pomoci lékař a více informací najdete i o psychoterapii. Přínosná je kapitola, která vás povede ke zbavení se nespavosti krok za krokem.


Naše shrnutí

Kniha je určená všem lidem, kteří mají problémy se spánkem. Je psaná čtivé a nejde jen o strohé informace. Nespavci ocení nejen to, že se o nespavosti dozvědí více, ale v knize najdete i mnoho cenných rad, jak bojovat s daným problémem. Oceníte i to, že je publikace uzpůsobená logicky a jednotlivé kapitoly jsou vhodně řazené. Kniha je členěná do mnohých přehledných kapitol a rady jsou pro lepší přehlednost uvedené v odtržkách. Publikace neobsahuje obrázky, fotografy, grafy či jiná názorná zobrazení.
název knihy : Zdravý spánek: bez problémů usněte, vydržte spát, osvěžte tělo i ducha
Autor: Chris Idzikowski
Nakladatelství: Slovart
Město: Praha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 160
ISBN: 978-80-7391-545-2
Anotace

Publikaci napsal uznávaný odborník mající s uvedeným tématem třicetileté zkušenosti. Teoretické poznatky v knize jsou doplněné o dvacet praktických cvičení, které vám pomou zkvalitnit spánek. První kapitola knihy se zaměřuje na spánek v širším pohledu. Dozvíte se o historii spánku, jeho definici, o důležitosti, o času na spaní atd. Následující kapitola se soustředí na spánkové vzorce (spánek a roční období, co řídí spánek, spánkové rytmy, vnitřní hodiny atd.). Dalšími kapitolami v knize jsou Prostředí ke spánku, Spící tělo, Duše ke spaní a Překonáváme potíže. Na konci publikaci najdete literaturu, rejstřík a poděkování autora. Kniha by vás měla přimět k většímu zamyšlení o vašem spánku a nad tím jak upravit svůj životní styl, abyste měli pro spánek lepší fyzické i psychické podmínky. Publikace vám tak pomůže zbavit se nespavosti, nočních můr, chrápání, ale i dětských spánkových potíží. Více se dozvíte i o přírodních prostředcích, kterými jsou např. masáže, aromaterapie, meditace či bylinky.


Naše shrnutí

Publikace přináší informace o spánku, ale také je praktickým návodem jak ho vylepšovat. Určitě oceníte praktická cvičení, která v knize najdete. Kniha je psaná srozumitelně, dobře se čte a je proložená mnohými obrázky (náladové a inspirativní barevné ilustrace), výčty a rámečky s důležitými informacemi. Pokud nemáte čas či chuť číst celou knihu, snadno podle rejstříku najdete to, co vás v publikaci bude zajímat nejvíce.

 

 

 název knihy : Poruchy spánku u dětí a dospívajících
Autor: Iva Příhodová
Nakladatelství: Maxdorf
Město: Praha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 152
ISBN: 978-80-7345-332-9 


Anotace

Poruchy spánku se netýkají jen dospělých lidí, i když problematika poruch spánku u dětí je často podceňována. Neprávem. Ukazuje se dokonce, že se vyskytují u 20 - 30 % dětí, a proto se o ní (především) v poslední době více zajímá moderní neurologie.Tato kniha poskytne cenné informaci z oblasti spánkové medicíny zaměřené na děti a dospívající. Je směřována odborníkům.Publikace kromě úvodu, literatury, přehledu použitých zkratek, medailonku autorky a rejstříku obsahuje čtrnáct kapitol. Soustředí se na fyziologii spánku a význam spánku, ontogenezi spánku a specifické problémy vývojových období, diagnostiku poruch spánku, klasifikaci poruch spánku, nespavost, poruchy dýchání ve spánku, nadměrnou denní spavost, poruchy cirkadiánního rytmu, parasomnii, abnormní pohyby ve spánku, poruchy spánku při neurologických onemocněních a genetických syndromech, poruchy spánku u psychiatrických onemocnění dětského věku, syndrom náhlého úmrtí kojence.Poslední kapitolou jsou přílohy zaměřené na zásady spánkového režimu kojenců a batolat, pravidla spánkové hygieny u starších dětí a návody na změnu špatných spánkových návyků kojenců.


Naše shrnutí

Publikace je určená odborníkům - všem, kteří se setkávají s poruchami spánku u dětí, tj. pediatrům, ale také dětských neurologům, psychiatrům a psychologům.Pro lékaře, případně mediky, je kniha přehledná a odpovídá standardům odborné literatury. Obsahuje mnohé přehledné tabulky, grafy a další znázornění. V knize najdete i obrázky a fotografie. Publikace je členěná do mnohých kapitol a celkově je velmi přehledná.


Diskuse (2 komentáře)

Monika, (04. 08. 2011 03:35) Reagovat
Dobrý den, co mám dělat, když po prvním nočním kojení již neusnu? Miminku jsou čtyři měsíce, dobře spí. Jdeme spát ve 22.00, probudí se ve 2.00 nakojím jej. Ale pak již neusnu. Je to čím dál častěji, ted již skoro každý den. Bolí mne celé tělo, je mi špatně, mám pocit, že již nemohu dále. Přes den mi spánek nepomáhá, jsem spíš stále jako zmlácená. Dnes jsem i plakala od zoufalství...máte prosím radu, jak si mohu pomoci? Po narození bylo vše v pořádku, nespavost se u mne objevila od druhého měsíce....
Petr Janeček, (30. 05. 2013 12:19) Reagovat
Nedávno jsem koupil super knihu o Nespavosti, tuším, že to bylo od Práška... kupoval jsem ji tady: http://www.sevt.cz/ a byla super, paní Moniko, myslím, že bych Vám ji doporučil. Je dobré vědět, proti čemu "bojuju", co se té nespavosti týče. U vás mi to připadá, že to asi bude nějaký komplexní problém. Abyste rozuměla, cítím, že je toho na vás hodně, a potřebujete situaci řešit... ale musíte se do toho hlavně zapojit sama. Držím vám palce.
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Nespavost.net
Kontakty